• 32 292 55 90-92
 • 32 364 43 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyłączenia do sieci krok po kroku

Przyłączenia do sieci

Etap I – Wydanie warunków technicznych

Odpowiedzialny – Dział Techniczny i Inwestycji, pokój nr 85, 87, Tel.: 381, 349

 1. Złożenie wniosku (wraz z załącznikami) o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (druk dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa lub na www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania).
 2. Wydanie Wnioskującemu warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
 3. Wydanie wnioskującemu wraz z warunkami umowy w sprawie ustalenia granicy pomiędzy siecią wodociągową i kanalizacyjną Sosnowieckich Wodociągów S.A. a przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym Inwestora.
 4. Warunki przyłączenia ważne są wyłącznie dla nieruchomości lub obiektu wskazanego we wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz dla stanu faktycznego i prawnego tej nieruchomości lub obiektu przedstawionego we wniosku..
 5. W przypadku istotnej zmiany w przeznaczeniu lub sposobie wykorzystywania nieruchomości względem wskazanych we wniosku o wydanie warunków przyłączenia niniejszy dokument traci moc i nie może być podstawą przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.

Etap II – Sporządzenie planu sytuacyjnego

Odpowiedzialny – Dział Techniczny i Inwestycji, pokój nr 85, 87, Tel.: 381, 349

 1. Na podstawie wydanych warunków Inwestor sporządza plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o którym mowa w przepisie art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), zwanym dalej „planem sytuacyjnym”.
 2. Przed rozpoczęciem budowy przyłączy wod-kan Inwestor przedstawia Spółce plan sytuacyjny celem nieodpłatnego sprawdzenia, czy uwzględnia wydane warunki przyłączenia.
 3. Sporządzenie planu sytuacyjnego uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłączy wod-kan zgodnie z tym planem.
 4. Sosnowieckie Wodociągi S.A. zalecają, aby przedmiotowy plan sytuacyjny sporządziła na zlecenie Inwestora osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Etap III – Włączenie obiektu do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Odpowiedzialny – Dział Sieci Wodociągowej, pokój nr 3, Tel.: 337
Odpowiedzialny – Dział Sieci Kanalizacyjnej, pokój nr 2 (Budynek adm. nr 2), Tel.: 397
Odpowiedzialny – Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta, Sala Obsługi Klienta, Tel.: 319

 

I. DLA SIECI WODOCIĄGOWEJ

 1. Złożenie zlecenia wykonanie wcinki przyłącza wodociągowego oraz pełnienie nadzoru technicznego wraz z podpisaną umową w sprawie ustalenia granicy pomiędzy siecią wodociągową Sosnowieckich Wodociągów S.A. a przyłączem wodociągowym Inwestora (druk dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa lub na www.sosnowieckiewodociagi.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania) wraz z wnioskiem o umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (wzory umów dostępne są w siedzibie przedsiębiorstwa lub na www.sosnowieckiewodociagi.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania)
 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza, wykonanie wcinki przyłącza wodociągowego oraz montaż wodomierza.

lub/i

II. DLA SIECI KANALIZACYJNEJ

 1. Złożenie zlecenia wykonania włączenia przyłącza kanalizacyjnego oraz pełnienie nadzoru technicznego wraz z podpisaną umową w sprawie ustalenia granicy pomiędzy siecią kanalizacyjną Sosnowieckich Wodociągów S.A. a przyłączem kanalizacyjnym Inwestora (druk dostępny w siedzibie Spółki oraz na www.sosnowieckiewodociagi.pl w dziale Obsługi Klienta/Druki do pobrania) wraz z wnioskiem o umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (wzory umów dostępne są w siedzibie Spółki lub na www.sosnowieckiewodociagi.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania).
 2. Wykonanie włączenia przyłącza, protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego.

Zgłoś awarię

994 - Całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Dyspozytor:

tel/fax. 32 292 51 98
tel. 32 364 43 59

 

Zaloguj się do e-BOK

 

Dane adresowe

Sosnowieckie Wodociągi S.A.

ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec

tel. 32 292 55 90-92, 32 364 43 00
fax: 32 292 46 38


sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl
https://www.sosnowieckiewodociagi.pl

 

Obsługa Klienta

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00,

Numery telefonów:
odbiorcy indywidualni:
32 36 44 323, 32 36 44 324
odbiorcy uspołecznieni:
32 36 44 392, 32 36 44 314
umowy: 32 36 44 319

© 2024 Sosnowieckie Wodociągi S.A.