• 32 292 55 90-92
  • 32 364 43 00
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Sosnowieckie Wodociągi S.A. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sosnowieckiewodociagi.pl/


Dane teleadresowe jednostki:
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
ul. Ostrogórska 43
41-200 Sosnowiec

Numery telefonów, faxu:

tel. 32 292 55 90 - 92
fax. 32 292 46 38

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-12

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Ułatwienia na stronie internetowej

Strony podmiotowe w ramach strony internetowej Sosnowieckich Wodociągów S.A. posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (3 tryby)
  • możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie
  • tryb wyświetlania w skali szarości ("grey hues")
  • powiększony kursor
  • możliwość powiększania i pomniejszania odstępu między tekstem
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • możliwość odczytania zaznaczonego tekstu na stronie wraz z opcją ustawienia głośności czytanego tekstu


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację sporządzono dnia 2020-09-15


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Łukasz Podsiadło
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 32 2925590-92 w.305

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjny Sosnowieckich Wodociągów S.A. przy ul. Ostrogórskiej 43 w Sosnowcu pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru, gdzie znajduje się Biuro Obsługi Klienta oraz Kancelaria.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie sali Biura Obsługi Klienta.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i jedno miejsce na rodzin z dziećmi.


Zgłoś awarię

994 - Całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Dyspozytor:

tel/fax. 32 292 51 98
tel. 32 364 43 59

 

Zaloguj się do e-BOK

 

Dane adresowe

Sosnowieckie Wodociągi S.A.

ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec

tel. 32 292 55 90-92, 32 364 43 00
fax: 32 292 46 38


sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl
https://www.sosnowieckiewodociagi.pl

 

Obsługa Klienta

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00,

Numery telefonów:
odbiorcy indywidualni:
32 36 44 323, 32 36 44 324
odbiorcy uspołecznieni:
32 36 44 392, 32 36 44 314
umowy: 32 36 44 319

© 2024 Sosnowieckie Wodociągi S.A.