Przedmiot działalności

 

 1.  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
 2.  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
 3.  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
 4.  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
 5.  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 6.  Transport drogowy towarów  (PKD 49.41.Z)
 7.  Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
 8.  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
 9.  Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 10.  Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
 11.  Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)