IV etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków Radocha II

Sosnowieckie Wodociągi zakończyły kolejny, już IV etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków Radocha II przy ulicy Ostrogórskiej. Ta część prac kosztowała spółkę 15 mln zł, w sumie na prowadzone od 2005 roku prace wydano 79 mln zł.

Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II była i nadal jest prowadzona etapami, co wynika m.in. z faktu, iż budowa oczyszczalni Radocha II realizowana była od roku 1977, a zakończona została w 2000 r. - Gdybyśmy zaniechali prac mielibyśmy duże problemy związane ze zmieniającymi się przepisami, które wprowadziły nowe rygory w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, Jest to związane z koniecznością usuwania związków biogennych. Pojawia się też duża ilość nowych środków, które zawierają rzadko spotykane wcześniej substancje używane przez mieszkańców do utrzymania czystości - tłumaczy Magdalena Pochwalska, prezes Sosnowieckich Wodociągów S.A. w Sosnowcu.


Rozpoczęty w maju 2016 roku etap IV przebudowy oczyszczalni prowadzony był w zakresie części ściekowej, a obejmował m.in. wymianę instalacji, kontynuację hermetyzacji urządzeń technologicznych - Zabudowaliśmy w pełni zautomatyzowaną dwustanowiskową stację zlewną, co skróciło czas odbioru dowożonych ścieków bytowych. Zależało nam także na dalszej hermetyzacji obiektów technologicznych, dlatego zabudowaliśmy komory rozprężne piaskownika wraz z odciągiem odorów do biofiltra. Kolejne prace dotyczyły hermetyzacji pompowni ogólnospławnej - wylicza Maciej Gryboś z Sosnowieckich Wodociągów. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń oraz hermetyzacja kolejnych powinna szczególnie ucieszyć mieszkańców, bo oznacza dalszy spadek zarówno hałasu wydobywającego się z urządzeń, jak i odorów.
Remonty dotyczyły również obiektów do tej pory niemodernizowanych, które z uwagi na wieloletnią pracę oraz charakter środowiska w jakim działają wymagały zarówno wykonania prac naprawczych jak i prac związanych z wymianą bądź zabudową nowego wyposażenia zarówno pod kątem technologicznym jak i aparatury kontrolno - pomiarowej.
Warto przypomnieć, że od czerwca 2015 roku Sosnowieckie Wodociągi są koncesjonowanym wytwórcą energii elektrycznej. Stało się to możliwe po zakończeniu III etapu modernizacji Oczyszczalni Ścieków Radocha II.
To nie koniec zmian tej jednej z największych w regionie oczyszczalni ścieków. Już za kilkanaście miesięcy rozpoczną się prace związane z V etapem modernizacji. Tym razem najważniejszym zadaniem wykonawcy będzie wykonanie prac naprawczych zbiorników w reaktorach biologicznych wraz z wymianą kilku tysięcy membran systemu napowietrzania. - Zbiorniki wymagają gruntownej naprawy ponieważ są w użyciu od ponad 20 lat i mają liczne
ślady uszkodzeń szczególnie w obszarze koron zbiorników i ścian wewnętrznych. Podobnie jest z konstrukcjami żelbetonowymi niektórych osadników wtórnych oraz samych koryt i pomostów. Skorodowane i częściowo rozszczelnienie koryta odpływowe, które są wykonane ze zwykłej stali zostaną zastąpione stalą nierdzewną - wyjaśnia Maciej Gryboś.
Umowa na dokumentację projektową V etapu została podpisana 22 września 2017r.

Prawomocna decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę wraz z prawomocną decyzją administracyjna o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia winny być uzyskane do 16 miesięcy daty zawarcia umowy tj. do dnia 22 stycznia 2019 roku. 

ocz ocz ocz ocz ocz