IV etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków Radocha II

Sosnowieckie Wodociągi zakończyły kolejny, już IV etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków Radocha II przy ulicy Ostrogórskiej. Ta część prac kosztowała spółkę 15 mln zł, w sumie na prowadzone od 2005 roku prace wydano 79 mln zł.

Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II była i nadal jest prowadzona etapami, co wynika m.in. z faktu, iż budowa oczyszczalni Radocha II realizowana była od roku 1977, a zakończona została w 2000 r. - Gdybyśmy zaniechali prac mielibyśmy duże problemy związane ze zmieniającymi się przepisami, które wprowadziły nowe rygory w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, Jest to związane z koniecznością usuwania związków biogennych. Pojawia się też duża ilość nowych środków, które zawierają rzadko spotykane wcześniej substancje używane przez mieszkańców do utrzymania czystości - tłumaczy Magdalena Pochwalska, prezes Sosnowieckich Wodociągów S.A. w Sosnowcu.

Czytaj więcej: IV etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków Radocha II

Rozwiązania materiałowe na oczyszczalni ścieków Radocha II - to się sprawdza.

Procesowi oczyszczania ścieków komunalnych, przeróbki osadów oraz produkcji biogazu, towarzyszy zjawisko silnej korozji w stosunku do konstrukcji stalowych urządzeń oraz konstrukcji żelbetowych zbiorników i kanałów technologicznych. Najczęściej do czynienia ze zjawiskiem korozji mamy w obszarach o dużym deficycie tlenu, emisji związków siarki oraz innych substancji o charakterze kwaśnym. Tym samym, już sam system kanalizacji jest narażony na agresywne odziaływanie związków ulatniających się ze ścieków, szczególnie w okresie letnim, gdzie mamy do czynienie z wysokimi temperaturami,  które sprzyjają procesom gnilnym ścieków oraz ich parowaniu, w wyniku czego dochodzi do silnej agresji substancji "żrących" na konstrukcje żelbetowe systemu kanalizacyjnego.

Czytaj więcej: Rozwiązania materiałowe na oczyszczalni ścieków Radocha II - to się sprawdza.

Oczyszczalnia ścieków Radocha II wykorzystuje również włókna kokosowe

RPWiK Sosnowiec S.A. od kilku lat skutecznie wdraża technologię eliminacji uciążliwości zapachowej ze ścieków, poprzez wykorzystanie mikroorganizmów "zadomowionych" na włóknach kokosowych.

Proces oczyszczania ścieków komunalnych, umożliwiający zmniejszenie emisji odorów, jest często pomijany, pomimo iż nieprzyjemny zapach powietrza atmosferycznego może negatywnie wpływać na komfort życia społeczeństwa lub obsługi oczyszczalni ścieków. Maskowanie odorów substancjami dezodorującymi, mimo wzrostu zadowolenia publicznego, również nie rozwiązuje problemu zanieczyszczenia środowiska.

Czytaj więcej: Oczyszczalnia ścieków Radocha II wykorzystuje również włókna kokosowe

Oczyszczalnia ścieków Radocha II oczyszcza ścieki i „usuwa śmieci”

 

Na pierwszy "rzut oka" do Oczyszczalni Ścieków Radocha II w Sosnowcu, winny dopływać ścieki tj. płynna zanieczyszczona ciecz, której wytwórcą jest w głównej mierze człowiek. Według wiedzy zwykłego zjadacza chleba, płynna zanieczyszczona ciecz to nic innego jak zabrudzona woda wykorzystywana podczas codziennej toalety, mycia naczyń czy podczas prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych.

Czytaj więcej: Oczyszczalnia ścieków Radocha II oczyszcza ścieki i „usuwa śmieci”