Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta zaprasza interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Numery telefonów:
- (0 32) 292 55 90
- (0 32) 292 55 91
- (0 32) 292 55 92

odb. indywidualni: wewn. 324, 323
odb. uspołecznieni: wewn. 314, 392


Wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy:

Dla osób fizycznych:

Dla osób prawnych:


Godziny otwarcia kasy Spółki:

           7.30 - 10.00
         10.20 - 16.30

          7:30 - 10:00
        10:20 - 14:30