Zawieranie umów

Sposób załatwiania spraw związanych z zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Informacje ogólne:

Sprawy związane z zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków można załatwić osobiście w Biurze Obsługi Klienta:

Czynne: poniedziałki: 7.00-17.00, od wtorku do piątku 7.00-15.00.

Tel.: 32 292 55 90 wew. 319

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie wnioski wymienione niżej są dostępne w Biurze Obsługi Klienta bądź na stronie www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania.

  1. Klient korzystający z usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków dostarcza (osobiście, listownie lub mailowo) do siedziby Spółki wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy wraz z niezbędnymi dokumentami:

Wniosek dla osób fizycznych (gospodarstwa domowe):

-        Nr Księgi Wieczystej nieruchomości, akt własności lub inny dokument stwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości,

-        dowód osobisty (do wglądu),

-        protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza na dzień przekazania nieruchomości – w przypadku zmiany odbiorcy,

-        akt zgonu w przypadku śmierci poprzedniego odbiorcy,

-        zgoda współwłaścicieli do podpisania umowy – w przypadku współwłasności,

-        oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości – w przypadku braku księgi wieczystej.

Wniosek dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców:

-        Nr Księgi Wieczystej nieruchomości, akt własności lub inny dokument stwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości,

Kto może zawrzeć umowę:

-        właściciel,

-        współwłaściciel – może być wymagana zgoda pozostałych współwłaścicieli,

-        najemca, dzierżawca – za zgodą właściciela,

-        osoba upoważniona przez właściciela lub wyznaczona przez sąd,

-        zarządca nieruchomości,

-        osoba korzystająca z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

  1. Klienci zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla budynku wielolokalowego na zasadach przewidzianych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ. U z 2020 r. poz. 2028) dostarczają (osobiście, listownie lub mailowo) do siedziby Spółki wniosek o zawarcie umowy wraz z niezbędnymi dokumentami:

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na wodomierz główny:

Wodomierz główny - wniosek dla osób fizycznych:

-        nr Księgi Wieczystej, akt własności lub dokument potwierdzający zarząd nad nieruchomością,

-        dowód osobisty (do wglądu),

-        upoważnienie od właścicieli w przypadku współwłasności,

-        protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza i podwodomierzy lokatorskich na dzień przekazania nieruchomości,

-        akt zgonu w przypadku śmierci poprzedniego kontrahenta,

-        oświadczenie zarządcy o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ. U z 2020 r. poz. 2028),

-        wykaz osób korzystających z lokali wraz ze zgodą na rozliczanie indywidualne.

Wodomierz główny - wniosek dla osób prawnych,osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców:

-        nr Księgi Wieczystej, akt własności lub dokument potwierdzający zarząd nad nieruchomością,

-        upoważnienie od właścicieli w przypadku współwłasności,

-        protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza i podwodomierzy lokatorskich na dzień przekazania nieruchomości,

-        akt zgonu w przypadku śmierci poprzedniego kontrahenta,

-        oświadczenie zarządcy o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ. U z 2020 r. poz. 2028),

-        wykaz osób korzystających z lokali wraz ze zgodą na rozliczanie indywidualne.

Kto może zawrzeć umowę:

-        właściciel,

-        współwłaściciel – może być wymagana zgoda pozostałych współwłaścicieli,

-        zarządca nieruchomości.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na wodomierz w lokalu wraz z dokumentami:

Wodomierz w lokalu - wniosek dla osób fizycznych:

-        Nr Księgi Wieczystej nieruchomości, akt własności lub inny dokument stwierdzający prawo do korzystania z lokalu (do wglądu),

-        dowód osobisty (do wglądu),

-        protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza na dzień przekazania lokalu,

-        akt zgonu w przypadku śmierci poprzedniego odbiorcy,

-        zgoda współwłaściciela do podpisania umowy – w przypadku współwłasności.

Wodomierz w lokalu - wniosek dla osób prawnych,osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców:

-        Nr Księgi Wieczystej nieruchomości, akt własności lub inny dokument stwierdzający prawo do korzystania z lokalu (do wglądu),

-        protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza na dzień przekazania lokalu,

-        zgoda współwłaściciela do podpisania umowy – w przypadku współwłasności.

Kto może zawrzeć umowę dla lokalu:

-        właściciel,

-        współwłaściciel – może być wymagana zgoda pozostałych współwłaścicieli,

-        najemca – za zgodą właściciela lub zarządcy,

-        osoba upoważniona przez właściciela lub wyznaczona przez sąd,

-        zarządca nieruchomości.