Załatw sprawę

Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej wod.-kan. - Dział Techniczny i Inwestycji

Nadzorowanie realizacji technicznej - Dział Techniczny i Inwestycji

 

Wykonywanie przyłączy wodociągowych - Dział  Eksploatacji Sieci Wodociągowej

Nadzorowanie robót sieci wod.-kan. wykonywanych przez obcych wykonawców - Inspektorzy Nadzoru

 

Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji - Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej

Opróżnianie szamba - Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej

Inspekcja sieci kanalizacyjnej kamerą TV - Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej

 

Remonty na sieci wod.-kan. - Dział  Wykonawstwa

Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej - Zespół ds. Analiz Strat Sieciowych

 

Badanie laboratoryjne ścieków i osadów - Laboratorium