Twardość naszej wody

Twardość wody to jej właściwość chemiczna, spowodowana rozpuszczonymi w wodzie powszechnie występującymi składnikami naturalnymi, głównie solami wapnia i magnezu, a w znacznie mniejszym stopniu innymi jonami. Wzrost stężenia tych składników oznacza wzrost twardości wody.

Woda, którą dostarczamy dla naszych Klientów ma optymalny skład ze względu na właściwości zdrowotne i użytkowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wartość zalecana ze względów zdrowotnych, to: 60-500 mg CaCO3/L. Woda w naszej sieci wodociągowej jest miękka, ma ok. 90 mg CaCO3/L - z ujęcia w Goczałkowicach i średnio twarda, ma ok. 240 mg CaCO3/L - z ujęcia w Sosnowcu Maczkach. Woda bardziej miękka nie byłaby zalecana do picia z uwagi na swoje właściwości wypłukujące makro i mikroelementy z organizmu. Z kolei twardsza woda miałaby niekorzystny wpływ na urządzenia AGD z uwagi na odkładanie kamienia. Wody z obu ujęć mieszają się w różnych proporcjach w sieci wodociągowej.

Twardość naszej wody w różnych jednostkach przedstawia się następująco: 90-240 mg CaCO3/L, 1,8- 4,8 mval/L, 0,9 – 2,4 mmol/L, 5,04 – 13,44 °dH, 6,3 – 16,8 °e, 9 – 24 °f.

Tabela twardości wody

Rodzaj wody jednostka amerykańska jednostka fizyczna jednostka międzynarodowa stopnie niemieckie stopnie angielskie stopnie francuskie
mg CaCO3/L (ppm) mval/L mmol/L °dH  (lub °n) °e °f
Bardzo miękka 0 – 89 0 – 1,78 0 – 0,89 0 – 5 0 – 6,23 0 – 8,9
Miękka 89 – 179 1,78 – 3,57 0,89 – 1,79 5 – 10 6,23 – 12,50 8,9 – 17,9
O średniej twardości 179 – 268 3,57 – 5,35 1,79 – 2,68 10 – 15 12,50 – 18,73 17,9 – 26,8
O znacznej twardości 268 – 357 5,35 – 7,13 2,68 – 3,57 15 – 20 18,73 – 24,96 26,8 – 35,7
Twarda 357 – 535 7,13 – 10,70 3,57 – 5,35 20 – 30 24,96 – 37,45 35,7 – 53,5
Bardzo twarda > 535 > 10,70 > 5,35 > 30 > 37,45 > 53,5