Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta zaprasza interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Numery telefonów:
- (0 32) 292 55 90
- (0 32) 292 55 91
- (0 32) 292 55 92

odb. indywidualni: wewn. 324, 323
odb. uspołecznieni: wewn. 314, 392


Wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy:

Dla osób fizycznych:

 • wniosek o umowę
 • akt własności
 • umowa najmu lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z posesji w tym prawo do zawierania umów i rozliczania się za media
 • dowód osobisty

Dla osób prawnych:

 • wniosek o umowę
 • wypis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
 • potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów usług oraz podatku akcyzowego
 • akt własności, umowa najmu lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z posesji w tym prawo do zawierania umów i rozliczania się za media


Godziny otwarcia kasy Spółki:

 • poniedziałek

           7.30 - 10.00
         10.20 - 16.30

 • wtorek - piątek

          7:30 - 10:00
        10:20 - 14:30