Informacje o Spółce

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej: Spółka Akcyjna
Firma, pod którą spółka działa: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
Skrót firmy: Sosnowieckie Wodociągi S.A.
Dane o rejestracji: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba: kraj Polska, województwo śląskie, miasto Sosnowiec
Adres: ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec
KRS: 0000216608
NIP: 644-001-13-82
REGON: 270544618
Numer konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział Sosnowiec 90 1050 1360 1000 0008 0000 0622

Wysokość kapitału zakładowego - 230.522.130,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego - 230.522.130,00 zł

Władze Spółki

Walne Zgromadzenie

Akcjonariusze:
- Gmina Sosnowiec - reprezentująca 100,0 % kapitału zakładowego spółki

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący - Tomasz Jamrozy
Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Czechowska-Kopeć
Sekretarz - Małgorzata Pypno
Członek - Łukasz Komoniewski
Członek - Rafał Mańka


Zarząd

Prezes Zarządu - Paweł Kopczyński
Członek Zarządu - Iwona Nawrocka

 

Prokurenci

Beata Stankiewicz - Główny Księgowy
Maciej Gryboś - Główny Specjalista ds. sanitarnych