Sieć wodociągowa

 

1. GOSPODARKA WODNA
    1.1 STRUKTURA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH
          1.1.1 DŁUGOŚĆ

Łączna długość eksploatowanych sieci i przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2020 r. – 632,75 km w tym:

- sieć wodociągowo rozdzielcza  - 481,28 km
- przyłącza wodociągowe  - 151,47 km

Ponadto Spółka eksploatowała:
- sieć użyczoną (własność UM Sosnowiec) - 1,29 km
- w ramach posiadania samoistnego (własność UM Sosnowiec) - 1,18 km

 

1.1.2 STRUKTURA MATERIAŁOWA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

 wod mat 2018bwod mat 2019wod mat 2020

1.1.3 WIEK PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

2020 1

 

 1.1.4 POZIOM ZAKUPU WODY W LATACH 2018-2020

2020 2

2020 3