: Zamówienia według regulaminu sektorowego powyżej 30 000 euro
Liczba podkategorii: 15
folder_green.png Sukcesywne koszenie trawy / chwastów w granicach obiektów należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 6
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gabrieli Zapolskiej (od ujęcia GPW „Zapolskiej” do ul. Braci Gierymskich) oraz budowa spięcia w pierścień (od ujęcia GPW „Zapolskiej” do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II) w Sosnowcu” Plików: 7
folder_green.png Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klimontowskiej w Sosnowcu Plików: 8
folder_green.png Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych i renowacyjnych nawierzchni dróg po awariach wodociągowych na terenie miasta Sosnowiec Plików: 10
folder_green.png Sukcesywna dostawa środków i akcesoriów malarskich oraz środków ochronnych i antykorozyjnych Plików: 7
folder_green.png Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie klimatyzatorów w budynku ADS – DYREKCJA Plików: 9
folder_green.png Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu (część A) oraz w postaci proszku do odwadniania osadu (część B) Plików: 8
folder_green.png Dostarczenie samochodu o DMC do 3,5 tony typu FURGON z zabudową warsztatową (zestawem do renowacji studni kanalizacyjnych) oraz przyczepą ze zbiornikiem na wodę Plików: 8
folder_grey.png BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z TŁOCZNIĄ ŚCIEKÓW ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ANKI KOWALSKIEJ W SOSNOWCU Plików: 11
folder_grey.png Wymiana dwóch zasuw nożowych na rurociągach tłocznych obiektu PS BOBREK, znajdujących się w komorze zasuw wraz z montażem napędów elektrycznych do tych zasuw oraz modernizacja zasuw wraz z zabudową napędów zasuw dopływowych na obiektach PS C-3 oraz PS KAZIMIERZ w Sosnowcu Plików: 8
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu (od alei Mireckiego do ulicy Jastrzębiej)” Plików: 10
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kukułek w Sosnowcu” Plików: 10
folder_grey.png Sukcesywne wykonywanie konserwacji i kalibracji sond oraz czujników Plików: 9
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu (od ujęcia GPW ‘PPR’ do osiedla zlokalizowanego przy ul. Boh. Monte Cassino) Plików: 9
folder_grey.png Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych do organów administracji publicznej, uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa spinki sieci wodociągowej od ul. Braci Mieroszewskich (Pawilony) do ujęcia GPW "Radomska" przy ul. Łomżyńskiej w Sosnowcu Plików: 9