e-Faktury

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oraz mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo środowiska naturalnego uruchamiamy elektroniczny system e-faktur. Usługa dostępna jest dla użytkowników systemu Internetowego Biura Obsługi Klienta eBOK. Po zalogowaniu do systemu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych uzyskają Państwo dostęp do tych samych danych, jakie zawarte są w papierowej formie faktury. Ułatwi to Państwu terminowe dokonywanie płatności oraz zarządzanie finansami. Dodatkowym atutem jest niewątpliwie całodobowy dostęp do swojego konta. O wystawieniu faktury będą Państwo poinformowani na podany wcześniej adres e-mail.

Zapraszamy do korzystania z systemu e-faktury. Sposób uruchomienia usługi opisano poniżej.

 

e faktury1

AKCEPTACJA WYSTAWIANIA I UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR

W celu korzystania z możliwości otrzymywania eFaktur należy wykonać kilka prostych czynności:

  • zarejestrować się w systemie eBOK pod adresem ebok.rpwik.sosnowiec.pl
  • po aktywowaniu konta w eBOK należy w pozycji menu ZGŁOSZENIA dodać zgłoszenie CHCĘ OTRZYMYWAĆ E-FAKTURY

e faktury1ae faktury2

  • po zatwierdzeniu system przeniesie uzytkownika do DANYCH ZGŁOSZENIA, gdzie należy:
    -    wprowadzić przynajmniej jeden adres email, na który wysyłane będą powiadomienia o fakturach
    -    zapoznać się z REGULAMINEM WYSTAWIANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ i potwierdzić tę czynność poprzez zaznaczenia pola AKCEPTUJĘ REGULAMIN

UWAGA:
Zgłoszenia można dokonać także w formie pisemnej (tylko dla użytkowników systemu eBOK). W tym celu należy pobrać druk zgłoszenia AKCEPTACJA WYSTAWIANIA I UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR, dostępny pod adresem www.rpwik.sosnowiec.pl w pozycji menu Obsługa Klienta/Druki do pobrania. Po wypełnieniu i podpisaniu druk należy dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Spółki pod adresem: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna, ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec.

e faktury4

I to wszystko. Wystawianie i udostępnianie e-Faktur rozpoczniemy najpóźniej 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia.

WYCOFANIE AKCEPTACJI UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR
W przypadku rezygnacji z usługi e-Faktur należy w menu ZGŁOSZENIA wybrać rodzaj zgłoszenia CHCĘ ZREZYGNOWAĆ Z E-FAKTUR.
Akceptację można wycofać także w formie pisemnej. W tym celu druk zgłoszenia WYCOFANIE AKCEPTACJI WYSTAWIANIA I UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR, dostępny pod adresem www.rpwik.sosnowiec.pl w pozycji menu Obsługa Klienta/Druki do pobrania,  po wypełnieniu i podpisaniu, należy dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Spółki pod adresem: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna, ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec.

 

POSIADAMY I UCZESTNICZYMY W:

2014goldpl_h.png.jpgDYPLOM.jpgGazele_2012_RGB.pngfairplay.jpgfirma_roku.pngilac.pnglogo_iss-ewatus_rgb.jpgpca.png