Przerwy w dostawie wody

Ogłoszenia w sprawie przerw w dostawie wody oraz prac eksploatacyjno-remontowych.

 

 Rodzaj zgłoszenia

Przewidywana data
rozpoczęcia

Przewidywana data
zakończenia
Zakres prowadzonych prac - informacja szczegółowe
W związku z prowadzonymi pracami polegającymi na hydropneumatycznym czyszczeniu sieci wodociągowej
w ul. Waltera Janke, Gałczyńskiego, Niecała, Limbowa, Poniatowskiego, Metalowa, Wąska, Obwodowa,
Starzyńskiego, Górna, Orzeszkowej, Bobrek
wystąpią okresowe przerwy w dostawie oraz czasowe
pogorszenie jakości wody w godzinach nocnych tj. od  22:00 do 6:00
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

18.06.2018 r.

23.06.2018 r.

mapka sytuacyjna

informacja szczegółowa

Ogłoszenie w sprawie przerwy w dostawie wody do budynków przy ulicy Orzeszkowej, Bobrek 12.06.2018 r. 15.06.2018 r. informacja szczegółowa
Ogłoszenie w sprawie przerwy w dostawie wody do budynków przy ulicy Klimontowskiej 14.06.2018 r. 14.06.2018 r. informacja szczegółowa
Ogłoszenie w sprawie okresowych przerw w dostawie wody w ulicach Waltera Janke, Gałczyńskiego, Niecała, Limbowa, Poniatowskiego, Metalowa, Wąska, Obwodowa, Starzyńskiego i Górna 10.06.2018 r. 15.06.2018 r. informacja szczegółowa
Sosnowieckie Wodociągi S.A. informują, że w dniu 02.06.2018 r. około godziny 12:00 w związku z wystąpieniem awarii wyłączony został fragment magistrali Ø600 mm Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach.
 
Powyższe spowodowało przerwę w dostawie wody z sieci wodociągowej do Obiorców oraz konieczność zmiany kierunku zasilania w rejonie:
1.dzielnicy Klimontów – ulica Dobrzańskiego wraz z przyległymi, Zapolskiej, Kraszewskiego, Braci Gierymskich, Mehoffera,
2.dzielnicy Browar i Galot: Kleeberga, Wschodnia, Braterstwa Broni, Porębska, Źródlana, Środkowa, Kusocińskiego, Porębska, Gacka,
3.dzielnicy Stare Zawodzie,
4.dzielnicy Porąbka,
 
oraz czasowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej w rejonie:
5.osiedla Juliusz,
6.dzielnicach Nowe Zawodzie, Kazimierz Górniczy, Ostrowy Górnicze, Bory w Sosnowcu.
 
Zmiana kierunku zasilania może spowodować obniżenie ciśnienia oraz czasowe pogorszenie jakości dostarczanej wody.
 
Bliższych informacji udziela Dyspozytor Spółki pod numerami telefonów 994 lub 32 292 51 98.
 Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
02.06.2018 r.   mapka sytuacyjna
Ogłoszenie w sprawie przerwy w dostawie oraz czasowego pogorszenia jakości wody przy ulicy Gwiezdnej 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 20, 22, 24, 26, ul. Zielonogórskiej 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48 04.06.2018 09.06.2018 informacja szczegółowa
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna informują,
że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi
wyłączenie z eksploatacji studni zakupowej GPW „Zagórze Długosza”.
W związku z tym Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
 przekierują dopływ wody do n/w ulic :
Długosza, gen. Sikorskiego, Stańczyka ,Bajana, Błotna,
Braci Mieroszewskich, Braci Altman, Braci Śniadeckich, Chrobrego,
Cienista, Czereśniowa, Dmowskiego, Kamienna, Kalagi, Kazimierza Wielkiego,
Kępa, Kosynierów, Kowalskiego, Krzywoustego, ks. Popiełuszki, Kwiatowa,
Lelewela, Modrzewiowa, Naruszewicza, Niemcewicza, Piękna, Plater,
Południowa (od ul. Szymanowskiego do nr 21), Sezamkowa,
Szymanowskiego, Wiśniowa, Zabłockiego, Zapały, Żwirki i Wigury. Powyższe czynności mogą spowodować zmianę parametrów dostarczanej wody.
Za zaistniałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.
09.10.2017   mapka sytuacyjna