Władze Spółki

Walne Zgromadzenie

Akcjonariusze:
- Gmina Sosnowiec - reprezentująca 100,0 % kapitału zakładowego spółki

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący - Tomasz Jamrozy
Wiceprzewodniczący - Kazimierz Karolczak
Sekretarz - Małgorzata Pypno
Członek - Agnieszka Czechowska-Kopeć
Członek - Grzegorz Trela

 

Zarząd

Prezes Zarządu
Magdalena Pochwalska

Wiceprezes Zarządu
Andrzej Majewski

Członek Zarządu - Główny Księgowy
Beata Stankiewicz

Członek Zarządu
Iwona Nawrocka