INWESTYCJE W SOSNOWCU 2018 - SIEĆ KANALIZACYJNA

ROBOTY INWESTYCYJNE - SIEĆ KANALIZACYJNA 2018

Lp. Nazwa zadania Zakres   rzeczowy Wykonanie
średnica razem mb
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Kasprzaka w Sosnowcu 160-200  618,00 Trwają prace, umowny termin zakończenia 31.10.2018
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.  Starzyńskiego w Sosnowcu 200 860,0 Trwają prace, umowny termin zakończenia 16.10.2018
3. Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy H.Dobrzańskiego  w Sosnowcu 300 200 Trwają prace, umowny termin zakończenia 28.09.2018
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Feliks, Juliuszowska, Boczna, Maczkowska, Krakowska , Stacyjna, Kadłubka, Skwerowa, Wodociągi wraz przepompownią Kazimierz w Sosnowcu 160-600 7 498,18 Trwają prace, umowny termin zakończenia 10.2018 GWŚ kontrakt I zadanie 10, 11 UE
5. Budowa kolektora sanitarnego z ulicy Broniewskiego, Ogrodowa, Wagowa, Dworcowa w Sosnowcu
160-400 2 200,00 GWŚ kontrakt 2 zadanie 13 Trwają prace, umowny termin zakończenia 25.04.2019
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bór w Sosnowcu 160-315  3 300,00 Realizacja zadania z UM, Kontrakt III. Trwają prace, umowny termin zakończenia 31.01.2019 
7. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Niepodległości, Piwnika Ponurego, Wierzbowej, Narcyzów,Lotników, Zillingera, Szczecińskiej w Sosnowcu
200-600  3154,0 Trwają prace, umowny termin zakończenia 10.10.2018