Sieć wodociągowa

 

1. GOSPODARKA WODNA
    1.1 STRUKTURA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH
          1.1.1 DŁUGOŚĆ

Łączna długość eksploatowanych sieci i przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2016 r. – 609,07 km w tym:

  • sieć magistralna (km) 0,00
  • sieć wodociągowo rozdzielcza (km) – 456,62
  • przyłącza wodociągowe (km) – 146,83
  • sieć użyczona (km) – 5,62

 

           1.1.2 STRUKTURA MATERIAŁOWA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W LATACH 2014-2016

strukturamat2017

 

           1.1.3 WIEK PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

wiek2017

 

          1.1.4 POZIOM ZAKUPU WODY W LATACH 2014-2016

zakup1 2017

zakup2 2017