Główne ujęcia wody

1. UJĘCIA WODY

Miasto Sosnowiec nie posiada własnych ujęć wody. Całość wody w Sosnowcu kupowana jest z sieci magistralnych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna (GPW S.A.), które jest producentem i hurtownikiem w zakresie dostawy wody na terenie całego Śląska. Przez teren miasta Sosnowca przebiegają magistrale wodociągowe GPW S.A., które połączone są z rozdzielczymi sieciami wodociągowymi Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna, co obrazuje poniższa mapka.

ujecia1 2017

Do miasta Sosnowca dociera woda ujmowana przez GPW S.A.:

•   z Kanału Centralnego „Piaskownia” w Jaworznie i uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Maczki w Sosnowcu.

•   ze zbiornika wody na rzece Wiśle w Goczałkowicach oraz ze zbiornika wody Czaniec na rzece Soła i uzdatniana w Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW) Goczałkowice.

Największą ilość wody – tj. około 64% potrzeb, pochodzi z ZUW Goczałkowice. Pozostałą część – około 36% potrzeb, miasto otrzymuje z SUW Maczki.

W przypadku wstrzymania dostawy wody z ZUW Goczałkowice lub SUW Maczki woda podawana jest awaryjnie z SUW Łazy czerpiącego wodę ze zbiornika wód podziemnych "Olkusz - Zawiercie" oraz SUW Będzin pobierającego wodę z rzeki Czarna Przemsza.

ZUW „Goczałkowice”, SUW „Maczki” i SUW Będzin uzdatniają wody powierzchniowe. Natomiast SUW Łazy uzdatnia wody podziemne.

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna dokonują zakupu wody z magistral GPW S.A. na studniach zakupowych przedstawionych na poniższym schemacie

 

ujecia2 2017