Eksploatacja Sieci Wodociągowej

 1. EKSPLOATACJA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH
     1.1 MONITORING PRZEPŁYWÓW I CIŚNIEŃ

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna prowadzi działania w kierunku utrzymania wysokiego poziomu jakości i niezawodności usług przez:

 1. optymalizację pracy sieci w zakresie ciśnienia wody dostarczanej do odbiorców na terenie miasta Sosnowca stosując zawory redukcyjne,
 2. zmniejszenie strat wody poprzez:
 • szybką lokalizację wycieków z wykorzystaniem posiadanych specjalistycznych urządzeń,
 • ciągłą i systematyczną zdalną kontrolę oraz analizę przepływów wody w sieci wodociągowej poprzez utworzenie i opomiarowanie:

-      31 głównych stref zasilania, dla których punktem monitorowania są studnie zakupowe wody od dostawcy hurtowego wody,

-      50 podstref wewnątrz głównych stref zasilania, dla których punktem monitorowania są studnie strefowe,

oraz:

-      22 istniejące strefy ciśnieniowych tj. sieci zasilane ze stacji hydroforowych,

-      12 największych odbiorców usług (zakłady mięsne, elektrociepłownie, szpitale itp.)

Mapka rozmieszczenia systemu monitoringu przepływu i ciśnienia na sieci wodociągowej eksploatowanej przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

ekspl1 2017

 Działania te przyczyniły się do obniżenia strat wody.

straty2004 2017

    1.1 ZAKRES PRAC NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej oraz Dział Inwestycji i Remontów wykonuje następujące czynności:

 1. usuwanie zgłaszanych do Spółki awarii wodociągowych oraz awarii zlokalizowanych przez Zespół ds. Analiz Strat Sieciowych przy pomocy specjalistycznego sprzętu,
 2. przeglądy zasuw, zaworów redukcyjnych oraz hydrantów wraz z wykonaniem pomiarów wydajności,
 3. oznakowanie uzbrojenia sieci w terenie,
 4. czyszczenie sieci metodą hydropneumatyczną,
 5. pobory wody do badań,
 6. pomiary geodezyjne sieci przyrządami geodezyjnymi opartymi na systemie GPS,
 7. nasłuch sieci,
 8. korelację sieci,
 9. odcięcia dostawy wody na wniosek klienta lub na skutek zadłużenia.
 10. wymianę odcinków sieci oraz przyłączy w zakresie remontów i inwestycji (tabela na dany rok - przekierowanie),
 11. włączenia nowych przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowych,
 12. wymianę wodomierzy i ich legalizację,
 13. montaż kurtyn wodnych na ulicach miasta oraz na miejskich imprezach okolicznościowych,
 14. akcyjne dostarczanie wody beczkowozem do przewozu wody pitnej o pojemności 3m3, który posiada aktualne wyniki badań, dostarczanie wody pitnej za pomocą zbiorników o pojemności 1m3 oraz dodatkowe chlorowanie sieci wodociągowej.