Sieć kanalizacyjna

Łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej własnością Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna w Sosnowcu wynosi  430 kilometrów. Prawie 173 km to kanalizacja ogólnospławna czyli pozwalająca na odprowadzenie jednocześnie  ścieków bytowo-gospodarczych oraz opadów atmosferycznych. 191 km to z kolei długość kanalizacji sanitarnej. Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych to kolejne 66 km.

W ostatnich 10 latach Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna wybudowała i przebudowała łącznie 118,5 km sieci kanalizacyjnej na sumę ponad 121,4 mln zł. To nie koniec inwestycji, bowiem do 2022 roku Spółka zmodernizuje lub zbuduje jeszcze około 14 kilometrów sieci kanalizacyjnej w całym mieście.

Dzięki inwestycjom Spółka uzyskuje dobre wyniki w zakresie ochrony środowiska, a tym samym poprawia się jakość wód w sosnowieckich rzekach. Firma stale inwestuje również w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający na bieżąco monitorować sieci.